Valná hromada bude pokračovat 18.10.

Informace k Valné hromadě.

Pracovní předsednictvo náhradní řádné Valné hromady České basketbalové federace z.s. konané dne 20.9.2021 oznamuje, že valná hromada byla v bodě číslo 2. pořadu jednání (schválení jednacího řádu Valné hromady ČBF) přerušena a bude dle předloženého pořadu jednání pokračovat projednáváním bodu číslo 2. pořadu jednání (schválení jednacího řádu Valné hromady ČBF) dne 18.10.2021 v 14:00 hod. v Hotelu Pyramida na adrese Praha 6, Bělohorská 24.

JUDr. Daniel Rada - Předseda valné hromady

Autor:
Reklama
OH