Projekt Regionálních manažerů ČBF prochází dalším rozvojem

Česká basketbalová federace se více zaměřila na rozvoj regionáloního basketbalu, a proto vznikl projekt regionálních manažerů, který v současné době prochází dalším rozvojem. V tuto chvíli jsou na ČBF tři regionální manažeři, kteří mají rozdělenou republiku na tři části (přesná působnost v mapě níže), a to Radek Sís, Pavel Šmíd a Jakub Wiedner.

Funkce regionálního manažera obsahuje spoustu činností mezi různými segmenty basketbalu na regionální úrovni. Důležitá je snaha o přenos informací na kluby a z klubů zpět na sekretariát ČBF. Jedná se a o průběžné celoroční provozní aktuality, informace o vzdělávacích akcích, turnajích v basketbalu 3x3, informace o vzdělávání mladých rozhodčích či napojení na Oblastní metodiky a spolupráce s regionálními jednotkami ČUS.

V rámci rozvojových programů ČBF obstarávají materiální podporu klubů v podobě distribuce míčů. Také dochází ke komunikaci s kluby v rámci podpory trenérů v kroužcích a finanční podpory klubů v rámci dotačních programů Národní sportovní agentury, jako jsou investiční programy nebo Výzva Můj klub.

Nejdůležitější prací regionálního manažera je sběr dat ohledně trenérské a členské základny, zdrojů financování, materiálního a trenérského zabezpečení a znalosti programů a podpory ze strany sekretariátu směrem ke klubům mimo STM. Všichni manažeři sbírají data tak, aby po 3letém sběru dat bylo možno vyhodnotit, zda ve sledovaných ukazatelích dochází k rozvoji nebo opačně. 

Zároveň spolupracují se Sportovní komisí v rámci zajištění projektu BABY BASKET (bude popsáno v dalších článcích), podporu Technické komise ohledně pasportizace hal a tělocvičen, kontroly parametrů a monitoring výstavby nových hal.

Regionální manažeři také pomáhají klubům i týmům k návratu po pandemii koronaviru ať už přenosem podpůrných tréninkových cvičení od sportovní sekce ČBF, tak informacemi o dalších možnostech sportování a sběrem dat o hráčské základně i trenérském zajištění po návratu k běžnému provozu. 

Více informací najdete na podstránce věnované Regionálním manažerům ZDE.

Autor:
Reklama
OH