Jednodušší návrat k basketbalu přináší aktualizovaná směrnice Členství v ČBF

Výbor ČBF přistoupil na základě opakovaných podnětů z basketbalového prostředí k úpravě Organizační směrnice „Členství v ČBF“, jejíž aktualizované znění bylo dnes zveřejněno na webu ČBF a tímto, tedy ke dni 7. března 2023, nabylo účinnosti.

Hlavní úprava se dotkla ročních členských příspěvků, které jsou nově koncipovány tak, že jejich zaplacení opravňuje členy ČBF k aktivnímu výkonu činnosti v rámci ČBF v daném kalendářním roce a do konce sezóny v roce následujícím.

 

Nezaplacení ročního členského příspěvku

Nezaplacením ročního členského příspěvku již nevzniká členům žádný dluh vůči ČBF, pouze se nebudou moci v nové sezóně aktivně účastnit činnosti ČBF (hráči a trenéři nebudou zapsáni na soupisku, rozhodčí nebudou moci rozhodovat utkání, komisaři dohlížet na utkání, funkcionáři vykonávat funkci), přičemž tato skutečnost byla z důvodu zachování rovnosti promítnuta na všechny členy ČBF shodně. Rozhodne-li se nyní kterýkoliv člen ČBF vrátit k basketbalu, zaplatí pouze roční členský příspěvek na daný kalendářní rok a tím okamžikem se bude moci opětovně aktivně podílet na činnosti v ČBF.

 

Posunutí termínu

Dále došlo k posunutí termínu platby ročních členských příspěvků až do 31. srpna daného kalendářního roku, tedy na dobu, kdy jsou již zcela nebo téměř zcela sestavené soupisky na novou sezónu. 

 

Důvody ke změně

Nová úprava Organizační směrnice Členství v ČBF je podle názoru Výboru ČBF vůči všem členům ČBF spravedlivá, odbourává zbytečné náklady spojené s návratem k basketbalu (což se často týká hráček vracejících se po rodičovské dovolené) a je tak příznivá pro celé basketbalové hnutí a pro rozvoj basketbalu v ČR.

 

Aktuální upozornění

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že v současné době probíhají nezbytné úpravy nastavení systému LERIS, kdy po přechodnou dobu potřebnou pro zapracování provedení změn nebude možné generovat faktury týkající se ročních členských příspěvků (předpokládáme po dobu 2 až 3 týdnů), v neodkladných případech je možné kontaktovat Sekretariát ČBF na e-mailové adrese dotazy@cz.basketball. Děkujeme všem za pochopení.

 

Nové kompletní znění směrnice najdete zde.

 

Autor:
Reklama
Louda Auto FINAL 4